• Udskriv
  • Bookmark

BÆREDYGTIGHEDSRAPPORT 2016

Konstant forbedring

Lavazza har altid værdsat betydningen af sin menneskelige kapital. Vores folk er det vigtigste i hele produktionskæden og den primære drivkraft bag de resultater, som vores mærke altid har været stolt af at opnå.

Download bæredygtighedsrapporten i PDF version.

Fra kaffeproducenterne, som Lavazza Fonden aktivt støtter side om side, til vores medarbejdere, der hilses velkommen i vores nye hovedsæde gennem en integreret, bæredygtig og fælles tilgang, og som modtager alle vores velfærdsprogrammer, til forbrugerne, overfor hvem vores forpligtelse om at levere førsteklasses kvalitetsprodukter har været selskabets hovedmål siden starten. Alle disse aktører skal være bevidste om deres rolle i Lavazza-systemet, så de kan dele virksomhedernes værdier og aktivt forfølge dem. Bæredygtighed er nemlig et fælles ansvar.

Lavazza har forpligtet sig til at tilstræbe bæredygtighed ved at fremme sine principper og ved at anvende dem dagligt ved at involvere alle koncernens interessenter. Det er tankegangen om at investere i menneskelig kapital, der får os til at tage højde for betydningen af en cirkulær økonomi og geninvestere vores ressourcer lokalt, så vi skaber værdi i det område, der har set vores firma vokse og udvide sig. Især 2016 var et år, hvor vi var optagede af betydelige investeringer i koncernens italienske produktionsanlæg såvel som i alle nyopkøbte udenlandske selskaber med Carte Noire øverst på listen.

Det har været et år med stor forandring, et år, der gav et tydeligt billede af en familie, nemlig en familie bestående af alle Lavazzas interessenter, som bliver flere og flere for hver ny dag.

Vores lokale rødder finder i virkeligheden deres udtryk i sammenhængen i vores iværksættervirksomhed og anerkender vores tilhørsforhold til området som en væsentlig værdi. Selv fødslen af Nuvola, selskabets nye hovedsæde og udviklingen af hele Lavazza komplekset i Aurora, et distrikt i centrum af Torino, går helt naturligt i denne retning. Vi drev ikke "derhen" uden identitetsfølelse, men valgte at forblive i hjertet af vores by, at genopdage værdien i et kvarter og forøge dets potentiale. Alligevel gjorde vi mere end det, og valgte at udvikle et bæredygtigt rum for alle vores medarbejdere. Jeg taler ikke kun om et arbejdsmiljø, der er i overensstemmelse med de højeste standarder for bæredygtighed, og som opnår de mest prestigefyldte LEED-certificeringer for en industribygning.

Jeg taler især om de serviceydelser, der er udviklet til vores medarbejdere, til at fremme en bæredygtig mobilitet, og hvordan vores hovedsæde vil være åbent for området og byen. Denne åbenhed vil resultere i stadigt flere effektive og målrettede engagementer i samfundet, ved investering i vores område og støtte til den sociale og økonomiske struktur, som Lavazza er en del af. Modstandsdygtighed. Lidenskab og udholdenhed. Dette er de kendetegn, der altid har defineret vores arbejde, og som har gjort det muligt for os at stå over for nye udfordringer og forfølge nye mål, mens vi konsekvent hæver niveauet for vores horisont. Lavazza, et stadig mere internationalt selskab, vil fortsat stræbe efter en bæredygtig udvikling af sin forretning ved at fokusere på velfærd for koncernens menneskelige kapital og ved stadig mere aktivt at tilslutte sig Lavazza Fondens indsats i kaffeproducerende lande, en verden, som vi er moralsk forpligtede til at bekræfte, og hvor vi erkender vores landbrugsrødder.

Året, som vi undersøger og beskriver i denne Bæredygtighedsrapport 2016, er derfor et år med substans, vision og et nært forhold til alle begivenheder i forbindelse med innovation, kultur, sport, mad og bæredygtighed, frem for alt forholdet til Terra Madre og Slow Food, som vi fejrede 20 års samarbejde med.Alberto Lavazza

Bestyrelsesformand for Luigi Lavazza S.p.A.

Bæredygtighed er en vej med konstant udvikling. Den opfordrer os til at kende vores begrænsninger, styrker og prioriteringer i forhold til handling. Dette er grunden til, at det at lytte til og diskutere med interessenter er nøgleelementer i opbygningen af en vej, der skaber fælles værdi i hele produktionskæden. Bæredygtig udvikling angår vores fælles fremtid. Det er derfor, at de 17 mål for bæredygtig udvikling er udtænkt og formelt angivet i en nødvendig global og internationalt fælles sammenhæng, som f.eks. De Forenede Nationer.

Disse mål skal anerkendes som værende afgørende af alle økonomiske aktører, fordi kun ved at gøre det kan vi opnå konkrete og varige resultater. For Lavazza er disse principper ikke til forhandling: Ikke kun fordi vores produkt er afledt af forarbejdningen af råmaterialer af vegetabilsk oprindelse og derfor potentielt truet af fænomenet klimaforandringer, men også fordi det ansvar, som målene medfører, er globale og går udover de specifikke forretningsinteresser i enhver koncern. Virksomheder er nøgleaktører, når det kommer til at overvinde udfordringer og opnå globale mål. Forpligtelsen til at reducere drivhusgasemissioner og energiforbrug mislykkes f.eks., hvis det ikke først og fremmest påtages som ansvar for dem, for hvem brugen af energi til at skabe værdi er en økonomisk forpligtelse. Ligesom vi ikke kan se bort fra forpligtelsen til bæredygtighedsorienterede partnerskaber eller en inkluderende og retfærdig økonomisk vækst.

Den forpligtelse, som vores rolle som markedsleder involverer, er i overensstemmelse med hvad vores kunder beder os om: At vi tilbyder et kvalitetsprodukt, der er fremstillet med solide, sikre, pålidelige og gentagelige processer, som respekterer mennesker og miljø.

Hvert selskab kan og bør aktivt forpligte sig til bæredygtig udvikling. Kampen mod klimaændringer, forpligtelsen overfor et ansvarligt forbrug og produktion eller bæredygtig innovation skaber en god cirkel. Ikke alene gavner de miljøet og samfundet, men de skaber også effektive fremstillingsprocesser, affaldsreduktion og færre uøkonomiske processer, endda til gavn for virksomhedens fortjenstmargener. Lavazzas internationale vækst afhænger derfor nødvendigvis af principper for bæredygtighed.

Det er fra sådanne principper, at det skal hente inspiration, ved at involvere og motivere sine medarbejdere og opmuntre følelsen af at tilhøre en koncern, der er økonomisk solid, med udsigt til bæredygtig økonomisk udvikling og vækstmuligheder.

Det engagement, der ligger hos os som en global leder, er ikke begrænset til at strømline vores processer og vores energiforbrug. Det opfordrer os til at være sponsorer for hele kæden i vores forretningscyklus, at arbejde sammen med landmændene for at forbedre landbrugsteknikkerne og gøre dem mere bæredygtige for fremtiden og at arbejde sammen med alle vores partnere for at producere de største positive påvirkninger, vi kan, for miljøet og samfundet.

 

Antonio Baravalle

Administrerende direktør for Luigi Lavazza S.p.A