• Udskriv
  • Bookmark

VILKÅR OG BETINGELSER

Adgang til siderne, som er hostet på Lavazzas hjemmeside, forudsætter, at brugeren accepterer de følgende vilkår og betingelser.

Accept
Denne hjemmeside ejes af koncernen Luigi Lavazza S.p.A (herefter benævnt "Lavazza"). Denne hjemmeside er udelukkende til oplysningsformål. Ved at tilgå eller bruge denne hjemmeside accepterer brugeren disse vilkår og betingelser samt privatlivspolitikken og skal afstå fra at bruge hjemmesiden i tilfælde af manglende accept.

Lavazza opfordrer hjemmesidens brugere til regelmæssigt at konsultere disse vilkår og betingelser for opdateringer eller ændringer i deres bestemmelser.

Immaterielle rettigheder
Lavazza er den eneste og eksklusive ejer af indholdet, som er hostet på hjemmesiden, herunder uden begrænsning tekst, dokumenter, billeder, logoer, foto, sidelayout, design, knowhow og produkter, som alle er beskyttet af ophavsret, varemærker, patenter og enhver anden immateriel og industriel ejendomsret og ejerskab i henhold til loven.


Intet af hjemmesidens indhold kan anses for eller fortolkes som liggende til grund for en licens eller en hvilken som helst andet ret til brug af noget af det nævnte indhold.

Brug af hjemmesiden
Brugere kan downloade, vise eller udskrive hjemmesidens indhold udelukkende til personlig brug på ikke-kommerciel basis og på en måde og i en form, som på ingen måde skader rettighederne, som er tilknyttet den industrielle ejendoms og ejerskabets rettigheder, som hjemmesiden er underlagt.

Hjemmesidens indhold må ikke under nogen omstændigheder gøres til genstand for anden brug, herunder uden begrænsning distribution, redigering, reproduktion, videregivelse eller formidling, uden forudgående skriftligt samtykke fra Lavazza.

Dokumenter og materiale, som overføres til hjemmesiden
Enhver og alle personlige identifikationsoplysninger, som brugerne overfører elektronisk til hjemmesiden, beskyttes og behandles i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning og Lavazzas privatlivspolitik, som du opfordres til at gennemlæse.

Lavazza sætter pris på kommentarer, forslag og indikationer fra brugerne af hjemmesiden. Dog accepterer Lavazza ikke materiale, som overføres via hjemmesiden, bortset fra det indhold, som specifikt kræves.

Lavazza forbeholder sig retten til efter eget skøn frit at bruge materiale modtaget via hjemmesiden, også materiale, som modtages uopfordret, på enhver måde eller i enhver form, herunder også til salgsfremmende eller kommercielle formål, uden dermed at påtage sig nogen forpligtelse over for afsenderen i så henseende.

Disclaimer
Materialet, som er hostet på denne hjemmeside, stilles til rådighed "som det er" afhængigt af tilgængelighed og uden nogen form for udtrykkelig eller stiltiende garanti.

Lavazza yder ingen garanti, hverken udtrykkelig eller stiltiende, for at hjemmesiden og/eller en hvilken som helst del af dets indhold opfylder brugernes forventninger med hensyn til kontinuitet i tjenesten samt inklusion og hurtig korrektion af fejl.

Ansvarsfraskrivelse
Da brugeren tilgår hjemmesiden på eget initiativ og risiko er det underforstået, at Lavazza fraskriver sig ethvert ansvar for skade eller tab, som brugeren på enhver måde eller i enhver form måtte lide som følge af adgang og download af materiale, som hostes på hjemmesiden, herunder computervirus, malware eller andet skadeligt elektronisk indhold.

Lavazza forbeholder sig retten til på et hvilket som helst tidspunkt at afbryde eller suspendere enhver og/eller alle hjemmesidens funktioner uden at påtage sig nogen form for ansvar eller forpligtelser for følgerne af en sådan afbrydelse eller suspension af hjemmesiden, som skyldes Lavazzas eller tredjeparts handlinger eller undladelser. 

Lavazza kan ikke holdes ansvarlig for indholdet på andre hjemmesider, som kan tilgås via hyperlinks indlejret i hjemmesiden. Det forudsættes, at sådanne link udelukkende stilles til rådighed med henblik på at gøre det muligt for brugerne at tilgå mere fuldstændige oplysninger. Brugere kan ikke oprette et hyperlink til hjemmesiden uden Lavazzas forudgående skriftlige samtykke.

Gældende lov og jurisdiktion
Hjemmesiden, som den aktuelt er konfigureret i form af layout og indhold, er rettet mod brugere i Danmark, og Lavazza giver ingen garanti for, at dets indhold opfylder gældende bestemmelser i lovgivningen uden for Danmark.

Enhver og alle tvister, som kan opstå i forbindelse med denne hjemmeside, brugen heraf og indholdet, som den hoster, er underlagt dansk ret og skal indbringes for de danske domstole.

Øvrig information
Disse vilkår og betingelser udgør hele denne aftale mellem Lavazza og hjemmesidens brugere.

Enhver og alle andre vilkår og betingelser, som Lavazza gør gældende i forhold til hjemmesidens brugere, skal betragtes som en udvidelse af denne aftale.

Hvis enkelte af bestemmelserne i denne aftale findes at være ulovlige, ugyldige eller på anden måde ikke kan håndhæves, forbliver de resterende bestemmelser fuldgyldige og i kraft.