Dyrk bedre for at leve bedre
Lavazza Foundation arbejder i områder af Uganda for at hjælpe befolkningen med at optimere indsatsen ved dyrkning af den mest dyrebare frugt fra kaffeplanten.
Udfordringen

I løbet af de sidste ti år har kaffehandlen stået for 20% af nationalindkomsten i Uganda.

På trods af befolkningens bemærkelsesværdige afhængighed af kaffe er landbruget fortsat dårligt udviklet på grund af upålidelige og ineffektive teknologier, der fører til produktion af kaffe af dårlig kvalitet.

Målene
Forbedring af livskvaliteten for landmændenes familier.

Styrkelse af kvindernes position i produktionscyklussen.

Viderefomidling til 6.000 landmænd af viden, evner og motivation, som er nødvendig for at implementere en række bæredygtige praksisser og forbedre høsten.
Løsningen

Lavazza Foundation støtter et projekt, hvor landmænd uddannes i god landbrugspraksis, herunder i forhold til klimaforandringer, og støttes via koordinations- og uddannelsesaktiviteter.