Kulturen bag kaffe er kulturen bag familien
Udfordringen

Uganda er oprindelsesstedet for Robusta-kaffe og er samtidig landet med den yngste befolkning i verden, da 78% af indbyggerne er under 30 år.

For omkring halvanden million familier er kaffeproduktion den primære indtægtskilde. På grund af dårlig høst og manglende grundlæggende tjenesteydelser såsom transaktionsadministration forbliver indtjeningen meget lav sammenlignet med potentialet, og det samme gælder for produktets konkurrenceevne på markedet. Desuden bidrager det kulturelle problem med ringe påskønnelse af kvinders arbejde til ineffektiv forvaltning af ressourcerne på familieniveau.

Målene

Støtte af den professionelle udvikling for 8.000 bønder og deres familier.

Styrkelse af konkurrenceevnen i kaffesektoren gennem professionalisering af landmændene.

Løsningen

Lavazza Foundation deltager i et projekt under International Coffee Partners, som har sørget for, at omkring 10.000 landmænd uddannes i gode landbrugsmetoder.

Projektet bidrager til nemmere adgang til markedet gennem marketing og forbedring af kontraktmæssige bemyndigelser.

Formålet med projektet er også at behandle problemet med kønsdiskrimination. For at håndtere dette udføres aktiviteter til forbedring af kvindernes rolle, samt deres familiers involvering, for at få dem til at forstå vigtigheden af samarbejde i familieforholdene.