Lær at dyrke
Lavazza Foundation fokuserer på at hjælpe mindre producenter i et fjerntliggende område i Brasilien for at fremme kaffeøkonomien og stoppe emigrationen af unge mennesker ved at give dem et job og et område at bo i.
Udfordringen

Mindre kaffeproducenter i Minas Gerais står over for store vanskeligheder i forhold til kaffehøst på grund af produktionsineffektivitet og bearbejdningsisolation.
Konsekvensen er produktion af et produkt af dårlig kvalitet, som sælges til en pris under gennemsnittet.

Dette problem, kombineret med manglende viden og iværksætterevner og høje produktionsomkostninger, gør, at kaffeproduktion betragtes som en aktivitet, der fører til en for lille profit, og derfor får unge mennesker til at opgive jorden.

Selvom dette er en mulighed, er der også flere udfordringer på grund af begrænset organisation og begrænset teknisk eller økonomisk støtte. Som et resultat af dette forbliver produktiviteten og producenternes indkomst lave.

Derudover står landbrugsorganisationerne i en dårlig og afskåret position i forhold til markedet.

Målene
Bidragelse til forøgelse af indtægten for kaffeproducenter i Minas Gerais.

Forbedring af markedsadgang.

Tilpasning til klimaforandringer
Løsningen

Gennem dette initiativ engagerer Lavazza Foundation sig i at organisere landmændene i kollektive organisationer for at styrke og forbedre styring, ledelse og drift. Inden for organisationerne kan producenterne lære koncepter at kende, der støtter dem i deres produktionsvirksomhed og i deres job.