Sådan bliver man til en virksomhed
Sådan øges arbejdseffektiviteten hos kaffeproducenterne i det nordlige Tanzania.
Tanzania
Regionerne Kilimanjaro og Arusha
Udfordringen

Produktiviteten bag landbrugssystemerne i Tanzania er for lav til at tilvejebringe passende afkast og fødevaresikkerhed, samt tilbyde investeringsmuligheder i virksomhederne. Mindre landmænd støder på udfordringer såsom utilstrækkeligt frugtbar jord, klimaforandringer og manglende adgang til opdaterede oplysninger eller støttetjenester for landbruget. Der er også mangel på velfungerende, professionelle landbrugsorganisationer, og landmændene har ikke de iværksætter- og landbrugsfærdigheder og den viden, som kræves for at gå fra privat landbrug til en mere konkurrencedygtig produktion på iværksætterniveau.

Målene
Forbedring af levevilkårene for 10.000 mindre kaffeproducenter

Forbedring af producenternes konkurrencedygtighed, også gennem etableringen af landlige organisationer

Forøgelse af produktiviteten og kvaliteten af kaffe gennem bæredygtig udnyttelse af natur- og familieressourcer

Løsningen

I samarbejde med Fondazione Hanns R. Neumann Stiftung (HRNS) fokuserer Fondazione Lavazza på at forbedre landmændenes færdigheder og deres organisatoriske strukturer for at kunne tilbyde dem de rigtige værktøjer til at blive mere konkurrencedygtige på markedet. Projektinterventionerne er relevante for hele værdikæden: Fra produktion til markedsføring, herunder centrale problemer såsom fødevaresikkerhed, spredning af produktion, tilpasning til klimaforandringer, problemer relateret til fremme af kvindernes rolle og etableringen af muligheder for de unge.