Bæredygtighed
Til renoveringen af Aurora-distrikt har Lavazzas tilgang afspejlet miljømæssige bæredygtighedskriterier med det formål at reducere og forebygge forurening og udnyttelse af ikke-genanvendelige energiressourcer, en beslutning, som har medbragt både lokale og globale fordele. 
Virksomheden har også besluttet at nominere den nye bygning, som huser centret for virksomhedsledelse, til LEED® Gold-certificering (Leadership in Energy and environmental Design), den mest verdensberømte pris for energi og miljø, som meget få bygninger i Italien nogensinde har opnået.
LEED®: Hvad er det?

Bygningen er blevet nomineret til LEED® GOLD LEED® niveau-certificering. Akronymet står for Leadership in Energy and Environmental Design, og repræsenterer verdens mest populære anerkendelse af CTS-anlæg og miljøpåvirkning. Det er et frivilligt målesystem, designet til at evaluere både nye og eksisterende kommercielle, tertiære og beboelsesbygninger. Det nye center for virksomhedsledelse har levet op til betingelserne i LEED® protokollen, fra udvælgelsen af området til design, udførelse (hvor man genbrugte 80 % af murbrokkerne) og overvågning efter fratrædelse. Bygningen blev designet til at optimere komforten for Lavazzas medarbejdere, til at spare energi og reducere forbruget af drikkevand. Evalueringskriterierne er opdelt i forudsætninger og krediteringer. Adgangskrav er minimumskrav, der skal overholdes for at opnå et hvilket som helst niveau af LEED® certificering. Med krediteringer får man en score baseret på, hvad der bestemmer niveauet af certificering: base, sølv, guld og platin.

Det nye Lavazza center for virksomhedsledelse sigter mod at opnå det gyldne niveau under LEED® Italia 2009 standard for nye bygninger og renovationer.

Bæredygtighed på stedet + Bæredygtighed på stedet

Det er værd ¼ af de tildelte point, og adresserer miljømæssige aspekter af det sted, hvor bygningen bliver bygget. Krediteringer belønner valget om at bygge inden for byområder eller i områder med god offentlig transport, for at genopbygge steder, for at opfordre fremtidige brugere til at bruge økologiske transportmidler, til at indsamle og genbruge regnvand, for at reducere ø-effekten (overophedning af byområder) og lysforurening.

Vandadministration + Vandadministration

Kategorien Vandadministration  adresserer (1 forudsætning, 3 krediteringer, maks. 10 point) miljøspørgsmål i forbindelse med brugen, håndteringen og bortskaffelsen af vand i bygninger for at fremme reduktionen i forbrug afvand og genanvendelse af regnvand.

Energi og atmosfære + Energi og atmosfære

Denne kategori er værd 1/3 af de tildelte point og fremmer forbedringen af energiydelse af bygninger og brugen af energi fra vedvarende eller alternative kilder.

Materialer og ressourcer + Materialer og ressourcer

Denne kategori (1 forudsætning, 8 krediteringer, maks. 14 point) tager hensyn til miljøspørgsmål i forbindelse med valget af materialer,  bortskaffelse af affald og reduktion af miljømæssig påvirkning fra vejtrafik.

Indre miljømæssig kvalitet + Indre miljømæssig kvalitet


Kategorien (2 forudsætninger, 15 point, maks. 15 krediteringer) adresserer miljømæssige problemstillinger i forbindelse med sundhed, sikkerhed og komfort for bygningens beboere, effektiviteten af udluftningssystem, samt styring af luftkontaminering.

Certificeringsproces

Projektregistrering er det formelle trin, der igangsætter LEED® certificeringsprocessen. Et projekt nomineret til certificering skal bevise, at det kan opfylde de minimale programkrav, og kun da kan projektet effektivt registreres. Projektdesignere skal derfor udfærdige den nødvendige dokumentation og beregninger for at demonstrere opfyldelse af forudsætninger og kreditkriterier. LEED® certificering opnås ved afslutningen af opgaven ved at demonstrere, at bygningen opfylder programkrav på det certificeringsniveau, der er ansøgt om.

Det nye Lavazza center for virksomhedsledelse blev registreret til at have opnået LEED® Gold-certificering i september 2011, og på denne dato var det den første kandidatbygning i Piemonte-regionen.

Da certificering er en kompliceret proces, der involverer konstant aktivitetsovervågning, er der tre dedikerede enheder til Lavazzas center for virksomhedsledelse:

  • Idriftsættelsesautoritet (tilsynsførende myndighed): Et organ med ansvar for at føre kontrol med design, installation og afprøvning af alle anlægssystemer, der påvirker bygningens energiforbrug;
  • LEED® AP (Akkrediteret fagperson eller certificeret fagperson): En kompetent person under certificeringsproceduren, som er ansvarlig for at styre design- og konstruktionsteam for at opnå krediteringer og til at udføre periodevis eftersyn af byggeplads;
  • LEED® chef inden for denledende virksomhed.
Bæredygtighed først

Det nye center for virksomhedsledelse blev designet i overensstemmelse med de højeste bæredygtighedskriterier. 
En tilgang, som Lavazza anvender i alle dets processer og initiativer.

FÅ MERE AT VIDE