Have-piazzaen
De områder, der er tilgængelige for offentligheden i Nuvola-projektet, omfatter en stor have-piazza, som omslutter to bygninger for at forene det historiske med nybyggeriet af Nuvola-blokken og skaber en ny fodgængerforbindelse mellem Via Ancona og Via Bologna langs den akse, der tidligere blev gennemskåret af Via Parma. Atriumgården i Lavazzas nye hovedkvarter er et overdækket, åbent rum, der forbinder den centrale plads med adgang til kontorer og Lavazza Museum mod piazzale Brescia.
Siddepladserne i firkanten består af lange bænke i sardinsk, hvidt granit, der rejser sig fra jorden i bugtede linjer, som definerer stierne og opretter intime hvilesteder i nærheden af haverne. En central fontæne bidrager til et mikroklima beskyttet fra byens støj og visuelle virvar.
En tæt dækning af buske og planter smykker de lidt forhøjede overflader i de grønne områder og skaber store kompakte masser og en baggrund af træer. Ved valget af planter blev arter med dimensioner og rodsystemer, som passer til jorddybden, foretrukket, samt arter der er resistente over for de mest almindelige trusler for planter, og som dækker hele fladen under løvtaget af træer med buske og urter for at undgå store områder af græs, der kræver regelmæssig vedligeholdelse. Inklusionen af træer og blomstrende buske, fordelt ligeligt mellem løvfældende og stedsegrønne planter, garanterer konstant blomstring gennem årstiderne, fra forår til efterår. Man har haft særlig opmærksomhed på at inkludere duftende arter såsom osmanthus, kødbær, syren og pibeved.
Der er lavet offentlig parkering i to kælderetager under piazzaen med separat indgang til Lavazzas parkeringspladser.