alt alt

PRIVATLIVSPOLITIK

PRIVATLIVSPOLITIK

Art. 13 i EU’s forordning 679/2016

 

Rev. August 2022

Indledning

 

I henhold til EU’s forordning nr. 679/2016 (herefter benævnt “forordningen”) samt den nationale lovgivning om beskyttelse af personoplysninger (herefter samlet refereret til som “lovgivning om privatlivets fred”) opfordrer LUIGI LAVAZZA S.P.A. dig til omhyggeligt at læse denne privatlivspolitik, der indeholder vigtig information om beskyttelsen af dine personoplysninger. 

 

Dine personoplysninger vil blive behandlet på grundlag af principperne om korrekthed, lovlighed, gennemskuelighed, formåls- og lagringsbegrænsning, minimering og præcision, integritet samt fortrolighed, og dette vil ske i henhold til bestemmelserne i forordningen. 

 

**** 

 

1.     DATAANSVARLIG 

 

Den dataansvarlige er LUIGI LAVAZZA S.p.A. (herefter benævnt “Lavazza” og/eller “den dataansvarlige”), som har registreret kontor i Torino – Via Bologna 32 – og repræsenteres personligt af sin retslige repræsentant.

 

2.     DATABESKYTTELSESANSVARLIG

 

I overensstemmelse med bestemmelserne i forordningen har den dataansvarlige identificeret og udpeget en databeskyttelsesansvarlig, som er ansvarlig for tilsynet med overholdelsen af forordningen, og som vil være kontaktperson for de registrerede samt den italienske databeskyttelsesmyndighed. Den databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes på e-mailadressen PrivacyDPO@lavazza.com

 

3.     DATABEHANDLERE

 

Dine personoplysninger kan blive behandlet af virksomheder, der er udpeget som databehandlere til at udføre aktiviteter relateret til behandling af personoplysninger på vegne af Lavazza. Den dataansvarlige har udarbejdet en liste over databehandlere, som løbende opdateres, og som du kan få adgang til ved at kontakte adressen, der er angivet i punkt 12 i denne meddelelse.

 

4.     BEHANDLEDE PERSONOPLYSNINGER 

 

·       Personoplysninger (såsom navn, efternavn, fødselsdato, alder, køn osv.)

·       Kontaktinformation (e-mail, adresse og telefonnummer)  

·       Geografisk placering og/eller internethistorik (inkl. IP-adresser), som indsamles via cookies, der lagres på din computer eller mobilenhed (se venligst vores Cookiepolitik for flere oplysninger)  

·       Bankoplysninger, der er nødvendige for forvaltningen af forretningsforbindelsen

·       Fotografier og/eller videooptagelser

 

Hvis en anmodning sendes via sektionen “Kontakt os” på Lavazzas hjemmeside, skal visse personoplysninger gives, før Lavazza kan være i stand til at opfylde eventuelle krav, og derfor er de relaterede felter på registreringsblanketten markeret som værende obligatoriske.

 

I tillæg til de ovennævnte kategorier af personoplysninger kan andre data, som du direkte har givet os (såkaldte “bidrag”), blive behandlet og delt på sider på sociale netværk, der er dedikeret til Lavazza (Facebook, Twitter, Instagram osv.) i form af likes, kommentarer, billeder og overordnet set alt det indhold samt de oplysninger, du eventuelt har delt på sider på de sociale netværk, som er dedikeret til de forskellige brands tilhørende Lavazza Group.

 

5.     FORMÅL MED OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN 

 

I overensstemmelse med de krav, der er for tilgang til de forskellige dele af Lavazzas hjemmesider (og uden forbehold for de individuelle initiativer, der vedrører videregivelsen af specifikke personoplysninger, som der vil blive publiceret specifikke individuelle privatlivsmeddelelser for), beskrives formålet med behandlingen af dine personoplysninger samt retsgrundlaget for denne nedenfor:

 

·       Registrering på hjemmeside: Proceduren for registrering på vores hjemmeside – via oprettelsen af en brugerkonto eller anvendelsen af en allerede eksisterende konto på et socialt netværk – har til formål at gøre det muligt for dig at benytte hjemmesiden som en “registreret bruger” samt tilgå en række eksklusive tjenester, som tilbydes gennem hjemmesiden. Videregivelse af data er valgfrit. Retsgrundlaget for behandlingen er implementeringen af tiltag forud for indgåelse af en kontrakt, som den registrerede er en part i.

Adgang via brugen af sociale netværk kan indebære tilgang til personoplysninger, som adskiller sig fra dem, der blev videregivet ved registreringen på vores portal. Dette sker på grundlag af de godkendelser, du har givet til de relevante sociale netværk, og der henvises til politikkerne for disse godkendelser, hvis du ønsker mere information om administreringen af dine personoplysninger i denne forbindelse.

·       Køb af produkter: Når du anvender vores hjemmeside, kan du købe Lavazza-produkter som registreret bruger (i hvilket tilfælde du ikke behøver at genindtaste dine personoplysninger, hver gang du køber et produkt) eller ikke-registreret bruger (hvilket kræver genindtastning af de påkrævede data, hver gang du skal gennemføre et køb). I begge tilfælde vil personoplysninger tilhørende dig blive behandlet.

Behandlingen af dine personoplysninger sker med henblik på administreringen af ordrer og betalinger samt opfyldelsen af deraf følgende administrative og regnskabsmæssige forpligtelser, mens de også anvendes til at kontakte dig, hvis vi ønsker at give dig information om dine køb (fx information om status på dine ordrer). Videregivelse af personoplysninger er valgfrit, omend det er nødvendigt for at ekspedere købsordren.  Retsgrundlaget for behandlingen er udførelsen af den kontrakt, som den registrerede er en part i. 

·       Administrering af anmodninger og/eller andre initiativer: Personoplysninger indsamles for at administrere og besvare anmodninger sendt til os via e-mail, vores hjemmeside og/eller via sociale medier, som et eksempel, men ikke begrænset til, (a) anmodninger vedrørende vedligeholdelse/reparation/ udskiftning af kaffemaskiner, (b) produkter fra de forskellige mærker i Lavazza Group, (c) administrere deltagelse i vores initiativer (såsom, men ikke begrænset til bæredygtighedsaktiviteter, spil).

Det juridiske grundlag for denne behandling er den dataansvarliges legitime interesse.

De tjenester, der er nævnt i litra (a) ovenfor, kan også leveres via videochat/opkaldsaktivitet. I dette tilfælde vil support via videochat/opkald blive aktiveret efter brugerens skøn, vil udelukkende foregå i live-tilstand, og der vil ikke være nogen optagelse af indholdet.

 

Andre formål:

 

·       Markedsføring: Med forbehold for dit specifikke samtykke kan vi behandle dine personoplysninger for at sende dig reklamekommunikation og invitere dig til at deltage i vores kampagner eller begivenheder samt modtage vores nyhedsbrev. Retsgrundlaget for denne behandling er samtykket fra den registrerede, som til enhver tid kan trækkes tilbage.

·       Deltagelse i konkurrencer og giveaways: Vi kan behandle dine personoplysninger, så du kan deltage i konkurrencer og giveaways. Retsgrundlaget for denne behandling er implementeringen af tiltag forud for indgåelse af en kontrakt, som den registrerede er en part i.

·       Deltagelse i Masterclasses eller kurser: Vi kan behandle dine personlige data for at muliggøre din registrering og nydelsen af vores Masterclasses og træningskurser. Retsgrundlaget for behandlingen er eksekveringen af den kontrakt, som du er part i.

·       Profilering: Med forbehold for dit specifikke samtykke kan vi behandle dine personoplysninger til profileringsformål – navnlig analyse og forudsigelse af din individuelle smag, mulige vaner samt forbrugervalg – således at vi kan tilbyde dig produkter, tjenester eller kampagnetilbud og tilsende særligt tilpasset kommercielt orienteret information. Retsgrundlaget for denne behandling er samtykket fra den registrerede, som til enhver tid kan trækkes tilbage.

Profilering kan også udføres via anvendelsen af førsteparts- eller tredjepartscookies.  Vi opfordrer dig derfor til at læse vores Cookiepolitik. Denne behandling udføres kun under den betingelse, at du har givet dit specifikke samtykke, hvilket er valgfrit.

 

 Tillæg til de tidligere beskrevne omstændigheder:

 

·       Analyseformål: De personoplysninger, du videregiver, når du interagerer med Lavazzas verden, og de informationer, som videregives angående denne interaktion, vil blive lagret i vores database og anvendt anonymt til at analysere og forbedre de tjenester, vi tilbyder, samt vurdere effektiviteten af de aktiviteter og initiativer, som markedsføres af Lavazza. De vil ligeledes blive anvendt til udførelse af statistisk analyse af databasens sammensætning. Retsgrundlaget for behandlingen er den dataansvarliges berettigede interesse.

·       Har du givet dit samtykke til enhver anden behandling, kan dette til enhver tid trækkes tilbage.

 

6.     VIDEREGIVELSENS BESKAFFENHED

 

Videregivelse af dine personlige data, afhængigt af formålet, kan have valgfri eller obligatorisk karakter. Når videregivelsen er obligatorisk, betyder det, at manglende deling af de påkrævede personoplysninger kan påvirke muligheden for at bruge nogle tjenester (f.eks. for at afgive ordrer og køb er det nødvendigt at oplyse din adresse, undladelse af at give disse oplysninger tillader dig ikke for at gennemføre ordren/købet). Når delingen af oplysninger er valgfri, vil du have mulighed for at benytte grundlæggende tjenester, men ikke yderligere tjenester (f.eks. vil manglende samtykke til at modtage salgsfremmende meddelelser ikke påvirke gennemførelsen af en ordre/køb, men vil resultere i manglende mulighed for at holde dig opdateret om vores kampagner og tiltag).

I alle tilfælde, hvor videregivelse af dine personoplysninger er enten obligatorisk eller valgfrit, indikeres dette ved hjælp af symboler (fx “*”), som placeres ved siden af de personoplysninger, som skal videregives til det respektive formål.

  

7.     BEHANDLINGSMETODER

 

Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med bestemmelserne i den gældende lovgivning om privatlivets fred. Dette vil ske via elektroniske, automatiserede eller manuelle metoder, der følger fremgangsmåder, som er passende til de formål, dine personoplysninger er blevet indhentet til, eller de elektroniske platforme, som administreres af Lavazza eller tredjeparter (der er udpeget som databehandlere), Lavazzas samt de nævnte tredjeparters integrerede IT-systemer og/eller hjemmesider, der ejes eller anvendes af Lavazza.

 

Dine personoplysninger vil blive behandlet ved brug af metoder, som sikrer den højeste grad af fortrolighed, og behandlingen vil udelukkende blive foretaget af personer, der er trænet og godkendt til dette. Den dataansvarlige tager sig alle passende tekniske og organisatoriske forbehold for at garantere et sikkerhedsniveau, der er passende for den risiko, som er til stede under behandlingen.

Personoplysninger vil hovedsageligt blive behandlet på kontorer tilhørende den dataansvarlige samt lokationer tilhørende databehandlere.

 

8.      DELING OG OVERFØRSEL AF PERSONDATA

 

Til brug i forbindelse med de ovennævnte formål kan dine personoplysninger blive gjort tilgængelige for Lavazzas ansatte og partnere.

 

De personoplysninger, du giver, kan blive overført til selskaberne i Lavazza-koncernen og/eller tredjepartsvirksomheder, der er beliggende inden for såvel som uden for EU/Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Disse virksomheder udfører ovennævnte aktiviteter vedrørende behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige og vil fungere som databehandlere.

 

Overførsler af personoplysninger til Lavazza Group-virksomheder og/eller tredjepartsvirksomheder beliggende uden for EU/EØS sker i overensstemmelse med kapitel V i Gdpr. De er specifikt baseret på Standard Contractual Clauses (SCC) godkendt af Europa-Kommissionen. For at få kopier af disse SCC'er bedes du kontakte den dataansvarlige på den adresse, der er angivet i afsnit 12 i denne fortrolighedspolitik.

 

Til slut kan dine personoplysninger blive videregivet til retslige myndigheder, såfremt dette er nødvendigt, og såfremt dette er påkrævet i henhold til lovgivningen.

 

9.     LAGRINGSPERIODE FOR OPLYSNINGERNE 

 

For at garantere overholdelse af nødvendigheds- og proportionalitetsprincipperne i forbindelse med behandlingen har vi fastlagt forskellige lagringsperioder for personoplysninger i forbindelse med de individuelle formål, disse benyttes til;

-        Registrering på hjemmesiden: De personoplysninger, du har videregivet for at kunne registrere dig på hjemmesiden, vil blive opbevaret i hele den tidsperiode, hvor du er registreret på hjemmesiden. Hvis din konto er inaktiv i 24 måneder, vil den blive slettet.

-        Faktura-data vil blive opbevaret i en tidsperiode, der er passende for at kunne garantere overholdelse af aftalen, samt yderligere 10 år med det formål at opfylde tilknyttede administrative og skattemæssige krav.

-        Indsamlede personoplysninger, som anvendes til administrering af konkurrencer og giveaways, vil blive opbevaret i hele den tidsperiode, hvor den pågældende giveaway er aktiv, således at denne kan blive gennemført. Dette berører ikke overholdelsen af administrative og skattemæssige krav, for hvilke opbevaringen af data er påkrævet ved lov.

-        Personoplysninger, der behandles for deltagelse i masterclasses eller kurser, vil blive behandlet i løbet af kurset og så længe det er nødvendigt for at muliggøre en korrekt styring af deltagelse i selve kurset og tilhørende administrative opgaver.

 

-        De oplysninger, som indsamles til profileringsformål samt udsendelse af kampagnematerialer og reklamer, og for hvilke der er blevet givet samtykke til indsamling af, vil blive opbevaret i en tidsperiode, som ikke vil overstige henholdsvis 12 eller 24 måneder, eller i enhver anden tidsperiode, som angives af de tilsynsførende myndigheder. Hvis du ikke har givet ovennævnte samtykke, vil dine personoplysninger blive gjort anonyme og brugt til statistisk analyse.

-        Personoplysninger, der er indsamlet for at administrere og besvare anmodninger om de produkter og initiativer, som leveres af de forskellige brands tilhørende Lavazza Group, vil blive opbevaret i en tidsperiode, som er passende for at kunne efterkomme anmodningerne, hvorefter de vil blive slettet, hvis der ikke er yderligere kontakt, bortset fra administrative krav (f.eks. opbevares en henvendelse vedrørende en klage ud over den periode, hvis det er nødvendig for at løse den, for at opfylde de administrative krav).

 

10.  MINDREÅRIGES DATA 

 

Lavazza indsamler normalt ikke personoplysninger tilhørende mindreårige, og virksomheden vil ikke forsøge at kommunikere med disse. Af denne årsag opfordrer vi forældre til aktivt at overvåge det, som deres børn under seksten år foretager sig online.

 

Hvis vi imidlertid skulle oprette kontakt til en mindreårig, der er yngre en 16 år, skal der indhentes samtykke fra vedkommendes forældre eller værger, medmindre denne kontakt består af et svar på et spørgsmål, som vedkommende har stillet, eller vi skal administrere en anmodning fra denne person. 

 

11.  DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER 

 

Du kan overfor den dataansvarlige til enhver tid udøve de rettigheder, som beskrives i artikel 15 mv. i forordningen, herunder: 

a)     Retten til af få bekræftet, om vi opbevarer personoplysninger om dig, uanset om disse allerede er blevet registreret, samt få videregivet oplysninger om disse i et letforståeligt format; 

b)     Retten til enhver tid at tilbagetrække det samtykke til behandlingen, du har givet; 

c)     Retten til at tilgå, berigtige, slette eller begrænse behandlingen samt portabilitet af dine personoplysninger; 

d)     Retten til enhver tid at fremsætte indsigelse mod behandlingen, skulle du ønske dette; 

e)     Retten til at fremlægge en sag for den ansvarlige tilsynsmyndighed, såfremt du mener, at behandlingen af dine personoplysninger sker i modstrid med den gældende lovgivning.

 

12.  METODER TIL UDØVELSE AF DINE RETTIGHEDER

 

Hvis du ønsker at udøve de tidligere beskrevne rettigheder eller gerne vil have mere information om behandlingen af dine personoplysninger, bedes du venligst sende en e-mail til: PrivacyDPO@lavazza.com eller rette henvendelse til den dataansvarliges registrerede kontor på adressen Via Bologna 32, 10152, Turin (TO), Italy.