alt alt

Website Brugerbetingelser

OPDATERET 20/07/2017

Adgang til siderne på Lavazzas websted (“lavazza.it”, herefter “webstedet”) indebærer accept af følgende vilkår for anvendelse af brugeren.

Accept.

Webstedet ejes af Luigi Lavazza S.p.A. (herefter “Lavazza”). Webstedet har informative og e-handelsformål. Ved at logge på eller bruge tjenesterne på webstedet, accepterer du disse Vilkår. I tilfælde af afvisning skal du undlade brug af webstedet. 
Lavazza inviterer brugere af webstedet til periodisk at konsultere disse betingelser for brug samt andre afsnit af webstedet, såsom oplysninger om behandling af personoplysninger (Fortrolighedspolitik), oplysninger om brugen af cookies (Cookiepolitik) og Salgsvilkår, for at tjekke efter opdateringer eller ændringer.

Industriel og intellektuel ejendom.

Lavazza er eneindehaver af indholdet på webstedet, inklusive, men ikke begrænset til, tekster, dokumenter, billeder, logoer, fotografier, sidelayout, design, knowhow og produkter til salg; noget af dette indhold kan være dækket af ophavsrettigheder, varemærker, patenter, modeller og/eller andre industrielle og intellektuelle ejendomsrettigheder anerkendt af italienske og internationale love. Intet indhold på webstedet kan anses eller fortolkes som autoriseret af Lavazza eller som genstand for andre brugerrettigheder af brugere og/eller tredjeparter. 

Brug af webstedet.

E-handelstjenester, der tilbydes på dette websted, er underlagt Salgsvilkår

Brugere har tilladelse til at downloade, se eller udskrive indhold fra webstedet til personlige og ikke-kommercielle formål på en sådan måde, at de ikke forringer Lavazzas industrielle og intellektuelle ejendomsrettigheder. Indholdet på webstedet kan ikke under nogen omstændigheder anvendes til andre formål, herunder men ikke begrænset til, distribution, ændring, reproduktion, transmission eller udbredelse, uden forudgående skriftligt samtykke fra Lavazza. 

Dokumenter og materiale sendt til webstedet.

Alle oplysninger med relation til personlige data sendt til webstedet elektronisk af brugere vil blive behandlet i fuld overensstemmelse med gældende love og fortrolighedspolitikken leveret af Lavazza (v. Fortrolighedspolitik). 

Lavazza er glad for at modtage kommentarer, forslag og vejledninger fra brugere af webstedet. Men Lavazza accepterer ikke materiale af nogen art, der sendes gennem webstedet bortset fra det indhold, der er udtrykkeligt anmodet om. Lavazza forbeholder sig retten til frit og efter eget skøn at bruge, i enhver form og måde, og dermed også til reklame- og kommercielle formål, materiale modtaget via webstedet, selv uden samtykke og uden at være forpligtet med hensyn til den bruger, der har sendt sådanne materialer. 

Med hensyn til eventuelle konkurrencer og/eller kampagneorienterede aktiviteter, henvises brugere til de gældende bestemmelser og andre oplysninger, leveret af Lavazza via webstedet. 

Men brugere har forbud mod at indlæse, distribuere eller på anden vis via webstedet sprede materialer og/eller indhold, der er ulovligt, obskønt, ærekrænkende, skadeligt over for rettighederne vedrørende personlige data, krænkende eller på anden måde ulovligt og/eller materiale eller indhold, som kan udgøre en forbrydelse eller tilskynde kriminalitet, og/eller overtræder love eller Lavazzas og/eller tredjeparters rettigheder, samt eventuelle materialer, der på nogen måde kan skade Lavazzas image og gode rygte.

Garantier.

Med forbehold for bestemmelserne i  Salgsvilkårene, er materialet på webstedet leveret i den stand, i hvilken de bliver fundet; som sådan, de stilles til rådighed og uden garanti, underforstået eller udtrykkeligt. Lavazza giver ingen underforstået eller udtrykkelig garanti for, at webstedet eller dets indhold svarer til forventningerne fra brugerne i forbindelse med kontinuitet af service eller vedrørende fravær og/eller øjeblikkelig rettelse af fejl. 

Det er underforstået, at nogle produkter kan blive præsenteret efter, eller i kombination med, billeder eller grafiske gengivelser, der kun er til illustrationsformål.

Ansvarsfraskrivelse.

Brugere har adgang til webstedet selvstændigt og på egen risiko; det er uden forudindtagethed, at Lavazza fralægger sig ethvert ansvar med hensyn til beskadigelse eller skader, som lides på nogen måde af brugere som følge af adgang og brug eller download af materiale af enhver type, der findes på webstedet, herunder vira, malware eller andet ondsindet elektronisk indhold. 

Lavazza forbeholder sig retten til at afbryde eller udsætte eventuelle tjenesteydelser, der leveres via webstedet til enhver tid og uden at tage ansvar eller forpligtelse af nogen art i forbindelse med ovennævnte suspension eller afbrydelse af tjenesteydelser via webstedet, der følger af handlinger eller undladelser fra Lavazzas eller tredjeparters side. 

Lavazza er ikke ansvarlig for indholdet på andre websteder, der kan være tilgængelige via link eller multimedie-link på webstedet, forudsat, at disse links kun leveres for, at brugerne skal kunne tilgå mere fuldstændige oplysninger. Brugere har ikke tilladelse til at oprette links til webstedet uden forudgående skriftligt samtykke fra Lavazza.

Kontaktpersoner

For oplysninger om brugen af webstedet og disse brugsvilkår, skal du kontakte Lavazza kundeservice:

Lavazza A Modo Mio kundeservice 

Luigi Lavazza S.p.A.
Via Bologna, 32
10152 TORINO (Italien)

Telefon: (+45 63 103 103)
Fax: (011/2398333)
E-mail: (dk.contact@lavazza.com

Gældende lov

Webstedet, som i øjeblikket er konfigureret med hensyn til layout og indhold, og er beregnet til brugere, som er i Italien (“Området”); Lavazza giver dog ingen sikkerhed for, at indholdet overholder kravene i gældende lovgivning uden for Området.

Enhver tvist vedrørende webstedet, brugen af det, og dets indhold skal være underlagt italiensk lov. 

Yderligere prognoser

Med forbehold for indholdet af Salgsvilkår,  Fortrolighedspolitikken og Cookiepolitikken, repræsenterer disse brugsbetingelser hele aftalen mellem Lavazza og brugeren af webstedet i forbindelse med anvendelsen af samme. Alle andre vilkår og betingelser anvendt af Lavazza vedrørende relationer med brugere af webstedet vil blive betragtet som en tilføjelse til disse vilkår.

Såfremt nogen af disse bestemmelser annulleres eller erklæres ugyldige eller ikke gældende, forbliver alle andre indeholdte bestemmelser fuldt ud gyldige og effektive.