Business
FOOD SERVICE-LØSNINGER
@ARBEJDSLØSNINGER

Fortræffelighed med udligning af CO₂-udledninger

Vores kaffekapsler ville ikke være så fremragende, hvis ikke de tog hensyn til deres CO2-aftryk og miljøet. Dette er årsagen til, at vores produkter fremstilles med udligning af CO₂-udledninger. Nu er de ren fortræffelighed.

Fra nu af bliver alle Lavazzas Blue-kapslers CO₂-udledninger udlignet. Lavazzas klassiske og unikke kaffeoplevelse med alle aromaerne og smagsvarianterne i vores blends fås nu i fremragende kapsler, hvis CO₂-udledninger udlignes.

 

De nye kapsler fra Lavazza med udligning af CO₂-udledninger

Vores tilgang til CO₂-neutralitet begynder med reducering af udledninger i hele Lavazzas værdikæde. I 2020 begyndte vi vores rejse med at udligne alle direkte udledninger og opnå fuld kompensation for CO₂-udledninger. Dette er del af vores større indsats mod bæredygtighed, som er kaldet Blend for Better. Det omfatter mange projekter, som følger FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling frem mod 2030 på 4 nøgleområder: Omsorg for miljøet, start en ren cyklus, åbn op for muligheder og oplysning skaber ændringer.

Opdag mere

Hvad betyder det helt konkret?

Vores vej til CO₂-neutralitet begynder med reducering af udledningerne. Da vi godt ved, at alle udledninger ikke reduceres på én gang, benytter vi hos Lavazza CO₂-udligning på resterende udledninger ved at støtte forskellige projekter. Vi udligner den årlige kulstofemission i forhold til mængden af solgte kapsler. I 2023 var den kompenserede mængde lig med: 

Blue-kaffesystem fra Lavazza 


285,448,790 KM i bil

Gennemsnitlig transport i en personbil. Gennemsnittet tager højde for interne forbrændingsmotorer og elektriske biler, forskellige bilklasser, forskellige bilstørrelser og brændstoftyper. For elektriske biler er kun biler i mellemstørrelsen taget i betragtning.


164,668 ture fra Paris-NY pr passager

Tur på 5849,32 km med 80 % fyldt langdistancefly. 27,326,152 pakker papir fremstillet

En pakke papir indeholder 500 A4-ark. 75 g/m2 gramvægt, letvægtspapir med overfladebelægning, emballage ikke taget i betragtning. 

Livscyklus for produktet

De omfattede aktiviteter til kompensation af CO2-udledningerne for Lavazza Blue-kapslerne dækker hele produktets livscyklus, fra dyrkning af kaffen til afslutningen af dens levetid gennem alle led af produktion, transport og bortskaffelse.

alt
Forsyning af kaffe
Emballering
Emballering
Produktion
Produktion
Distribution
Distribution
Brug
Forbrug
Enden af levetiden
Enden af levetiden
Forsyning af kaffe
Forsyning af kaffe
Emballering
alt
Produktion
alt
Distribution
alt
Enden af levetiden
alt
alt
alt

CO₂-neutralitet – vi er på rette vej.

Lavazza er en af verdens største aktører inden for produktion af landbrugsfødevarer. Derfor er fremstilling af vores bedste kvalitetskaffe blot en del af vores mission, og det tjener ikke noget formål, hvis ikke vi også overvejer måden, vi gør det på.

Vores engagement handler om at gøre det bedste, vi kan, for at anvende mere miljøvenlige ressourcer, sikre gode arbejdsvilkår for kaffedyrkerne og, naturligvis, reducere CO₂-udledningerne i vores forsyningskæde. Lad os gøre dette sammen!

 

Eksempler på udvalgte kulstofkompenserende projekter af Lavazza Group

Brasilien

Envira Amazonia - Tropisk skovbevarelse

Omkring 60 km sydøst for byen Feijó i Acre løber Envira Amazonia-projektet langs hver side af Jurupari-floden i Amazonas-bassinet, der tidligere var ejet af forretningsmænd, Duarte Jose do Couto Neto og Bento Ferraz Pacheco. I 2009 blev 200.000 hektar jord solgt til skovforvaltningseksperter, og projektet blev etableret for at bevare de 39.300 hektar skove inden for området der tidligere var bestemt til skovrydning og omlægning til græsgange. Årligt afbøder projektet i gennemsnit 1.259.000 tCO2eq og beskytter 39.300 hektar tropiske regnskove mod skovrydning.

Etiopien

Yedeni Forest bevarelses projekt

Beliggende i Bale-økoregionen i Etiopien, som har cirka 500.000ha tæt skov, er dette REDD+-projekt hjemsted for Afrikas største alpeskov og et område med høj biodiversitet og betydelig økologisk betydning. Fattigdomsniveauet blandt lokalsamfund i regionen er højt, hvilket har drevet udnyttelsen af skoven til brænde og landbrugsudvidelse, da lokalbefolkningen historisk har haft åben adgang til skovjord. Konsekvenserne af dette har været hurtig skovrydning og skovforringelse. Dette projekt implementerer en Participatory Forest Management-ramme, som hjælper lokale brugere og myndigheder med at forvalte ansvaret og fordelene ved skoven sammen. De får økonomiske incitamenter fra salg af kulstofkreditter for at undgå skovrydning.

Chile

Chile floden

Chacayes Community Funds-projektet kredser om et kraftværk beliggende i Cachapoal-dalen i Chile. Den blev lanceret i 2011 og har spillet en vigtig rolle ved at imødekomme landets voksende efterspørgsel efter elektricitet og reducere CO2-emissioner, hvilket har bidraget til økonomisk vækst og bæredygtig udvikling af lokalsamfund. For eksempel er over 200 personer blevet uddannet, og 80 har fået arbejde inden for de sidste to år.

Brasilien

Teles Pires Vandkraftværk aktivitetsprojekt

Projektet består i implementeringen af Teles Pires vandkraftværk, et af de mest effektive i Brasilien, der er i stand til at levere energi til omkring 13,5 millioner indbyggere. I alt 44 socio-miljømæssige programmer er også blevet udviklet omkring det, herunder miljøuddannelse, skovrestaurering og jordbevaringsprojekter. Derudover er der udviklet 12 programmer udelukkende til beskyttelse af regionens oprindelige befolkninger.

Brasilien

Vindmølleparker Santa Clara

Projektet består af implementering og drift af syv nye vindeldriftsanlæg. Projektaktiviteten bidrager til værtslandets bæredygtige udvikling ved at bidrage til lokal miljømæssig bæredygtighed og til netværksgenerering af arbejdspladser, og fremmer også teknologisk læring og udvikling.

Honduras

Cerro de Hula vindprojekt

Projektet vil være den første vindmøllepark, der er forbundet med Honduras National Interconnected System. Det bidrager til en bæredygtig udvikling af Honduras, ved at reducere drivhusgasemissioner og import af fossile brændstoffer. Gennem lokale investeringer vil det forbedre territoriets økonomi og skabe nye beskæftigelsesmuligheder. At imødekomme stigende energibehov og lede overgangen væk fra produktion af fossile brændstoffer vil demonstrere gentagelsen af ren energiteknologi.

Mexico

Oaxaca vindprojekt

Udligningen af emissioner gennem dette projekt kommer fra den rene elektricitet, der produceres i de mexicanske vindmølleparker i Oaxaca. De producerer ren energi til omkring 700.000 mexicanske hjem, hvilket betyder en årlig emissionsreduktion på 670.000 t CO2eq til atmosfæren. Det kan betragtes som svarende til CO2-fikseringen udført af en skov med 33,5 millioner træer.

alt
Lavazza
alt
Klimabeskyttelse
alt
Miljømæssig bæredygtighed
alt
Bæredygtighed i design
Ansvarlig brug af ressourcer
Lavazza
Klimabeskyttelse

Kaffe til din virksomhed

Oplev vores kaffeblends af barista-typen, der kan give dig og dine kunder en uforglemmelig oplevelse sammen.

Opdag mere

Kundeservice

Har du brug for hjælp? Se vores ofte stillede spørgsmål eller kontakt os.

Opdateringer og kampagner

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for opdateringer og særlige kampagner.