Business
FOOD SERVICE-LØSNINGER
@ARBEJDSLØSNINGER

Få mere at vide

KAPSLER MED NUL CO2-AFTRYK


Ofte stillede spørgsmål om kapsler til Firma-kaffesystemet

Hvordan fungerer CO₂-udligning?

Eftersom klimaforandringer er et globalt problem, kan den indvirkning, som et ton CO₂, der udledes et sted i verden, neutraliseres ved at reducere eller indfange et ton CO₂ et andet sted. Dette er princippet i CO₂-udligning (også kendt som CO₂-kompensation).

Denne CO₂-reduktion (eller binding) opnås gennem specifikke CO₂-projekter, ofte beliggende i udviklingslande.

Disse projekter genererer CO₂-kreditter, hvor én kredit = ét ton CO₂, som er blevet reduceret eller bundet. CO₂-besparelser foretages med internationalt anerkendte metodikker og kontrolleres regelmæssigt.

Udover CO₂-reduktion eller CO₂-binding, giver nogle af disse projekter også andre miljømæssige, sociale og økonomiske fordele såsom bevarelse af biodiversitet, arbejde, en øget dagsløn samt uddannelses- og helbredsmæssig støtte. Støtte til disse projekter er en måde, hvorpå levevilkårene kan forbedres for lokalsamfund på en bæredygtig måde, samtidig med at de kæmper med klimaforandringer, og dette bidrager til at opnå FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Hvad betyder CO₂-neutralitet for Lavazza?

Vores vej til CO₂-neutralitet begynder med reducering af udledningerne. Da vi godt ved, at alle CO₂-udledninger ikke reduceres på én gang, benytter Lavazza derfor kompensation på resterende udledninger. I 2020 begyndte vi vores rejse med at udligne alle Scope 1 og Scope 2 udleninger fra Lavazza Group. Det optimale mål er at opnå fuldstændig CO₂-neutralitet ved at udligne alle indirekte udligninger, dvs. alle emissioner, som bliver skabt i hele værdikæden fra dyrkning af grøn kaffe, emballering, distribution af det endelige produkt, anvendelse og endelig bortskaffelse af produkter.

På produktniveau bliver Lavazza Firma-kapslerne udligner vi alle vores årlige CO₂-udledninger relateret til de solgte mængder.

Hvorfor har Lavazza valgt kompensationsprojekter udenfor Europa?

De fleste udligningsprojekter, der findes i dag, er beliggende i udviklingslande. De social fordele, der er forbundet med disse projekter, har en bemærkelsesværdig positiv indflydelse på de lokalsamfund, som er beliggende der, hvor projektet implementeres.

B2B-FAQ-FIRMA-COFFEE-SYSTEM-CAPSULES - Hvor genereres en CO₂-kredit? Hvordan valideres den?

Alle kompensationsprojekter sigter mod at reducere eller CO₂-udledninger. Hvert ton reduceret eller tilbageholdt CO₂ genererer én CO₂-kredit. De effektive reduktioner (eller tilbageholdelser) af udledninger måles nøjagtigt med strenge beregningsmetodikker og verificeres af tredjeparter, der er godkendt af FN. Efter denne verifikationsproces udstedes CO₂-kreditter på markedet og gøres tilgængelige i et internationalt elektronisk CO₂-register. Alle klaringaktiviteter spores herefter og er offentligt tilgængelige. Kreditterne bliver hævet, når de er blevet brugt til klaringsformål, for at undgå at de bliver optalt dobbelt. Udligning foregår ved at støtte genplantning af skov, bæredygtige landbrug og projekter med vedvarende energi i udviklingslande; disse projekter er uden for vores forsyningskæde og kan generere kulstofkreditter, som lever op til de højeste standarder (VCS, CCBA, CDM). 

Hvordan implementeres Lavazzas strategi om CO₂-neutralitet? Hvorfor udlignes kulstofudledningen i forbindelse med Lavazza Firma-kapsler?

Udligning af CO₂-udledningen for Firma-serien er et vigtigt trin for Lavazza Group, der sigter mod at gøre alle gruppens virksomheder og produkter CO₂-neutrale, som krævet i Lavazza Group Roadmap to Zero. Denne vej frem er på linje med Lavazza Groups engagement i at opfylde FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, i særdeleshed med hensyn til at opnå Verdensmål 12 (ansvarligt forbrug og produktion) og Verdensmål 13 (bæredygtig udvikling: (sådan bekæmpes klimaforandringer).

Kompensationsprojekter sigter især mod at reducere eller CO₂-udledninger. Hvert ton reduceret eller tilbageholdt CO₂ genererer én CO₂-kredit.

Effektive reduktioner (eller tilbageholdelser) af udledninger måles nøjagtigt med strenge beregningsmetodikker og verificeres af tredjeparter. Efter denne verifikationsproces udstedes CO₂-kreditter på markedet og gøres tilgængelige i et internationalt elektronisk CO₂-register. B28 Alle aktiviteter spores herefter og er offentligt tilgængelige. Kreditterne bliver hævet, når de er blevet brugt til klaringsformål, for at undgå at de bliver optalt dobbelt. Udligning foregår ved at støtte genplantning af skov, bæredygtige landbrug og projekter med vedvarende energi i udviklingslande; disse projekter er uden for vores forsyningskæde og kan generere kulstofkreditter, som lever op til de højeste standarder (VCS, CCBA, CDM). 

Udlignes CO₂-udledninger for alle Lavazzas engangsprodukter?

Udligning af CO₂-udledninger i forbindelse med Firma-serien er en vigtig milepæl for planen “Vejen til nul udledninger”, der har som mål at reducere og kompensere for de indirekte udledninger i hele forsyningskæden før og efter Lavazza (grøn kaffe, pakning, transport, bortskaffelse). Desuden har Lavazza reduceret og udlignet sine udledninger på virksomhedsniveau (produktionsfabrikker, kommercielle kontorer, kontorer) for direkte udledninger siden 2020. Neutraliseringen af indirekte udledninger sker gradvist og vil blive opnået gennem progressive årlige kvoter repræsenteret af produkter og brands.

Hvad er målet med Lavazzas CO₂-neutralitetsprogram? Hvilke faser er omfattet? Hvad omfatter CO₂-neutralitet?

Disse kapslers neutralitet omfatter udligning af udledninger gennem hele produktets livscyklus, fra dyrkning af kaffe til end-of-life, gennem alle stadier af produktion, transport og bortskaffelse.

Dette omfatter indsamling af råmaterialer, produktfremstilling, emballeringsfasen, transport før og efter samt afslutningsvist bortskaffelsesfasen.

Er der bindende juridiske regler forbundet med dette valg?

Vores tilgang til CO₂-neutralitet er en helt frivillig handling. Denne vej frem er på linje med Lavazza Groups engagement i at opfylde FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, i særdeleshed med hensyn til at opnå Verdensmål 12 (ansvarligt forbrug og produktion) og Verdensmål 13 (bæredygtig udvikling: (sådan bekæmpes klimaforandringer).

Ofte stillede spørgsmål om kapsler til Blue-kaffesystemet

Er der bindende juridiske regler forbundet med dette valg?

Vores tilgang til CO₂-neutralitet er en helt frivillig handling. Denne vej frem er på linje med Lavazza Groups engagement i at opfylde FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, i særdeleshed med hensyn til at opnå Verdensmål 12 (ansvarligt forbrug og produktion) og Verdensmål 13 (bæredygtig udvikling: (sådan bekæmpes klimaforandringer).

Udlignes CO₂-udledninger for alle Lavazzas engangsprodukter?

Udligning af CO₂-udledninger i forbindelse med Blue-serien er en vigtig milepæl for planen “Vejen til nul udledninger”, der har som mål at reducere og kompensere for de indirekte udledninger i hele forsyningskæden før og efter Lavazza (grøn kaffe, pakning, transport, bortskaffelse). Desuden har Lavazza reduceret og udlignet sine udledninger på virksomhedsniveau (produktionsfabrikker, kommercielle kontorer, kontorer) for direkte udledninger siden 2020. Neutraliseringen af indirekte udledninger sker gradvist og vil blive opnået gennem progressive årlige kvoter repræsenteret af produkter og brands.

Hvor genereres en CO₂-kredit? Hvordan valideres den?

Alle kompensationsprojekter sigter mod at reducere eller CO₂-udledninger. Hvert ton reduceret eller tilbageholdt CO₂ genererer én CO₂-kredit. De effektive reduktioner (eller tilbageholdelser) af udledninger måles nøjagtigt med strenge beregningsmetodikker og verificeres af tredjeparter, der er godkendt af FN. Efter denne verifikationsproces udstedes CO₂-kreditter på markedet og gøres tilgængelige i et internationalt elektronisk CO₂-register. Alle klaringaktiviteter spores herefter og er offentligt tilgængelige. Kreditterne bliver hævet, når de er blevet brugt til klaringsformål, for at undgå at de bliver optalt dobbelt. Udligning foregår ved at støtte genplantning af skov, bæredygtige landbrug og projekter med vedvarende energi i udviklingslande; disse projekter er uden for vores forsyningskæde og kan generere kulstofkreditter, som lever op til de højeste standarder (VCS, CCBA, CDM). 

Hvordan implementeres Lavazzas strategi om CO₂-neutralitet? Hvorfor udlignes kulstofudledningen i forbindelse med Lavazza Blue-kapsler?

Udligning af CO₂-udledningen for Blue-serien er et vigtigt trin for Lavazza Group, der sigter mod at gøre alle gruppens virksomheder og produkter CO₂-neutrale, som krævet i Lavazza Group Roadmap to Zero. Denne vej frem er på linje med Lavazza Groups engagement i at opfylde FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, i særdeleshed med hensyn til at opnå Verdensmål 12 (ansvarligt forbrug og produktion) og Verdensmål 13 (bæredygtig udvikling: (sådan bekæmpes klimaforandringer).

Kompensationsprojekter sigter især mod at reducere eller CO₂-udledninger. Hvert ton reduceret eller tilbageholdt CO₂ genererer én CO₂-kredit.

Effektive reduktioner (eller tilbageholdelser) af udledninger måles nøjagtigt med strenge beregningsmetodikker og verificeres af tredjeparter. Efter denne verifikationsproces udstedes CO₂-kreditter på markedet og gøres tilgængelige i et internationalt elektronisk CO₂-register. B28 Alle aktiviteter spores herefter og er offentligt tilgængelige. Kreditterne bliver hævet, når de er blevet brugt til klaringsformål, for at undgå at de bliver optalt dobbelt. Udligning foregår ved at støtte genplantning af skov, bæredygtige landbrug og projekter med vedvarende energi i udviklingslande; disse projekter er uden for vores forsyningskæde og kan generere kulstofkreditter, som lever op til de højeste standarder (VCS, CCBA, CDM). 

Hvad er målet med Lavazzas CO₂-neutralitetsprogram? Hvilke faser er omfattet? Hvad omfatter CO₂-neutralitet?

Disse kapslers neutralitet omfatter udligning af udledninger gennem hele produktets livscyklus, fra dyrkning af kaffe til end-of-life, gennem alle stadier af produktion, transport og bortskaffelse.

Dette omfatter indsamling af råmaterialer, produktfremstilling, emballeringsfasen, transport før og efter samt afslutningsvist bortskaffelsesfasen.

Hvorfor har Lavazza valgt kompensationsprojekter udenfor Europa?

De fleste udligningsprojekter, der findes i dag, er beliggende i udviklingslande. De social fordele, der er forbundet med disse projekter, har en bemærkelsesværdig positiv indflydelse på de lokalsamfund, som er beliggende der, hvor projektet implementeres.

Hvordan fungerer CO₂-udligning?

Eftersom klimaforandringer er et globalt problem, kan den indvirkning, som et ton CO₂, der udledes et sted i verden, neutraliseres ved at reducere eller indfange et ton CO₂ et andet sted. Dette er princippet i CO₂-udligning (også kendt som CO₂-kompensation).

Denne CO₂-reduktion (eller binding) opnås gennem specifikke CO₂-projekter, ofte beliggende i udviklingslande.

Disse projekter genererer CO₂-kreditter, hvor én kredit = ét ton CO₂, som er blevet reduceret eller bundet. CO₂-besparelser foretages med internationalt anerkendte metodikker og kontrolleres regelmæssigt.

Udover CO₂-reduktion eller CO₂-binding, giver nogle af disse projekter også andre miljømæssige, sociale og økonomiske fordele såsom bevarelse af biodiversitet, arbejde, en øget dagsløn samt uddannelses- og helbredsmæssig støtte. Støtte til disse projekter er en måde, hvorpå levevilkårene kan forbedres for lokalsamfund på en bæredygtig måde, samtidig med at de kæmper med klimaforandringer, og dette bidrager til at opnå FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Hvad er målet med Lavazzas CO₂-neutralitetsprogram? Hvilke faser er omfattet? Hvad omfatter CO₂-neutralitet?

Vores vej til CO₂-neutralitet begynder med reducering af udledningerne. Da vi godt ved, at alle CO₂-udledninger ikke reduceres på én gang, benytter Lavazza derfor kompensation på resterende udledninger. I 2020 begyndte vi vores rejse med at udligne alle Scope 1 og Scope 2 udleninger fra Lavazza Group. Det optimale mål er at opnå fuldstændig CO₂-neutralitet ved at udligne alle indirekte udligninger, dvs. alle emissioner, som bliver skabt i hele værdikæden fra dyrkning af grøn kaffe, emballering, distribution af det endelige produkt, anvendelse og endelig bortskaffelse af produkter.

På produktniveau bliver Lavazza Blue-kapslerne udligner vi alle vores årlige CO₂-udledninger relateret til de solgte mængder.

Kundeservice

Har du brug for hjælp? Se vores ofte stillede spørgsmål eller kontakt os.

Opdateringer og kampagner

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for opdateringer og særlige kampagner.