(Information om behandling af personoplysninger i henhold til Artikel 13 i Forordning (EU) 679/2016)

 

April 2019

Forord

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 (i det følgende benævnt “Forordningen”), opfordrer LUIGI LAVAZZA S.P.A. dig til omhyggeligt at læse denne privatlivspolitik, som indeholder vigtige oplysninger om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med principperne om retfærdighed, lovlighed, gennemsigtighed, begrænsning af formål og opbevaring, dataminimering, nøjagtighed, integritet og privatlivets fred i overensstemmelse med bestemmelserne i Forordningen.

Vi ønsker at informere dig om, at bygningerne/lokationerne anvendt af LAVAZZA evt. overvåges med video af sikkerhedsmæssige årsager og med henblik på beskyttelse af virksomhedens ejendom og aktiver mod mulige angreb, tyveri, røveri eller hærværk og med henblik på at beskytte virksomhedens rettigheder i relation til en domstol. I disse tilfælde tilvejebringes der en privatlivsmeddelelse via skilte anbragt på stedet.

****

I henhold til Forordningen informerer LAVAZZA dig om, at de personoplysninger, du måtte afgive, skal behandles i overensstemmelse med ovennævnte lovbestemmelse og i overensstemmelse med nedenstående kriterier.

 

1. DATAANSVARLIG 

Den dataansvarlige for dine persondata er LUIGI LAVAZZA S.p.A. (“Lavazza” og/eller “Dataansvarlig”) med hjemsted i Via Bologna, 32, Torino, Italien, i form af den person, der for tiden er den juridiske repræsentant.

 

2. BEHANDLEDE PERSONDATA 

LAVAZZA skal behandle følgende kategorier af persondata:

    ·    Personlige oplysninger

    ·    Kontaktoplysninger (e-mail, adresse, telefonnummer)

    ·    Geografiske placering og/eller internetnavigationsdata indsamlet via de cookies, der er installeret på din computer eller mobile enhed (flere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik)

    ·    Bankoplysninger, der er nyttige til administration af forretningsforholdet

    ·    Fotografiske billeder og/eller videooptagelserDe tilvejebragte data skal behandles til de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik og skal gemmes med henblik på at sikre fuld respekt for privatlivet.

Ud over de ovennævnte kategorier af persondata kan yderligere data, du deler på Lavazzas sociale netværkssider (Facebook, Twitter, Instagram osv.), også behandles. For at få flere oplysninger om behandling af sådanne yderligere data opfordrer vi dig til henvende dig til de tredjeparter, der leverer ovenstående tjenester. De data, der er indsamlet via sociale netværk omfatter f.eks. likes, kommentarer og generelt alt indhold og information, du måtte opslå.

De tilvejebragte data skal behandles til de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik og skal gemmes med henblik på at sikre fuld respekt for privatlivet.

 

3. FORMÅL OG JURIDISK GRUNDLAG FOR BEHANDLING 

Dine persondata skal behandles i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser om behandling af persondata. Dine data bliver indsamlet og behandlet til følgende formål:

    ·    Indlæsning af dine data i vores databanker: De persondata, du tilvejebringer, bliver indlæst i vores databanker og bliver brugt til at lave statistiske analyser i samlet form på baggrund af sammensætningen af den nævnte databank. Tilvejebringelsen af nævnte data er frivillig. Det juridiske grundlag for behandling er Samtykket fra den registrerede person, som kan tilbagekaldes når som helst.

    ·    Registrering på vores hjemmeside: Processen med registrering på vores hjemmeside ved at oprette en konto eller bruge en allerede eksisterende social netværkskonto har til formål at give dig mulighed for at bruge hjemmesiden som “registreret bruger” og få adgang til en række eksklusive tjenester, der tilbydes gennem hjemmesiden. Afgivelsen af nævnte data er valgfri. Det juridiske grundlag for behandling er Samtykket fra den registrerede person, som kan tilbagekaldes når som helst.

    ·    Køb af produkter: Ved at bruge vores hjemmeside kan du købe produkter som enten registreret bruger (i så fald behøver du ikke genindtaste alle dine personlige data, hver gang du foretager et køb) eller som ikke-registreret bruger (ved hver gang at genindtaste dine persondata, der er nødvendige for at afslutte et køb). Begge tilfælde medfører behandling af dine persondata. Dine personoplysninger behandles med henblik på at administrere ordrer og udføre følgende administrative og regnskabsopgaver og kontakte dig for at give dig oplysninger om dine køb (såsom ordrestatus osv.). Tilvejebringelse af nævte data er valgfri, men den er nødvendig for at afslutte din købsordre.   Det retslige grundlag for denne behandling er Opfyldelse af kontrakten.

 

3.1) Yderligere formål:

    ·    Deltagelse i salgsfremmende begivenheder og aktiviteter: Med dit forudgående samtykke kan vi behandle dine personlige oplysninger med det formål at give dig mulighed for at deltage i præmiekonkurrencer og lodtrækninger, drage fordel af rabatter eller kampagner forbeholdt kunderne, abonnerende på vores nyhedsbrev, modtage kommerciel kommunikation og salgsfremmende aktiviteter. Det juridiske grundlag for behandling er Samtykket fra den registrerede person, som kan tilbagekaldes når som helst.

    ·    Profileringsaktiviteter: Med dit forudgående samtykke kan vi behandle dine personoplysninger med det formål at profilere os eller foretage markedsundersøgelser og behandle dine oplysninger til statistiske formål eller analysere eller forudsige dine præferencer, potentielle vaner og forbrugervalg for at tilbyde dig personlige produkter, tjenester, kampagner og kommerciel kommunikation. Det juridiske grundlag for behandling er Samtykket fra den registrerede person, som kan tilbagekaldes når som helst.Profileringsaktiviteter kan også udføres via vores tredjepartscookies. Vi indbyder dig til at læse vores Cookiepolitik. Denne behandling kan udføres under forudsætning af, at du giver dit yderligere specifikke samtykke, som er valgfrit.

    ·    Ethvert yderligere formål, som du udtrykkeligt har givet dit samtykke til, som kan tilbagekaldes til enhver tid.

 

4. OVERDRAGELSENS KARAKTER

Overdragelsen af dine personlige oplysninger er valgfri. Men hvis du ikke giver os dine personoplysninger, kan du muligvis ikke få adgang til visse tjenester (f.eks. afgivelse af ordrer og køb, deltagelse i præmiekonkurrencer og lodtrækninger, modtagelse af vores nyhedsbrev osv.).

Den obligatoriske eller frivillige karakter af overdragelsen skal angives hver gang gennem symboler (f.eks. “*”) ud for de oplysninger, for hvilke dit samtykke er obligatorisk for at opbevare dataene til det pågældende formål.

 

5. BEHANDLINGSMETODER

Dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i gældende love og forordninger om behandling af personoplysninger via både elektroniske og automatiske medier eller manuelt. Dine data skal behandles på en måde, der er egnet til at garantere deres største sikkerhed og fortrolighed og kun af personer, der er blevet instrueret og godkendt til behandling. Den dataansvarlige indfører tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er egnet til at sørge for et sikkerhedsniveau, der er passende til håndtering af risici.

 

6. DATAMODTAGERE 

Dine persondata kan gøres tilgængelige til de ovenfor beskrevne formål, for medarbejdere og partnere hos LAVAZZA i Italien eller i udlandet.

De persondata, du har angivet, kan videregives til virksomhederne i Lavazza-koncernen og/eller til tredjepartsvirksomheder, der udfører aktiviteter i Italien eller i udlandet på vegne af den dataansvarlige i deres egenskab af databehandlere.

Den dataansvarlige har lavet en fortegnelse over databehandlerne, som bliver opdateret løbende og kan stilles til rådighed for dig, ved at kontakte den dataansvarlige på de adresser, der er anført i pkt. 10 i denne privatlivspolitik.

Dine personoplysninger kan sendes til retsmyndigheden, hvor det er nødvendigt, og i de tilfælde, hvor det kræves ved lov.

 

7. PERIODE FOR LAGRING AF DATA 

De personoplysninger, du leverer, bliver indlæst i vores databank og bliver lagret i de følgende perioder:

    ·    De personoplysninger, vi har erhvervet, og som du har givet som kundeemne (en person, med hvem der ikke er nogen aftale på plads, hvad angår levering af varer og tjenester) skal opbevares i vores database i 24 måneder og efterfølgende slettes, medmindre der er yderligere kontakter.

    ·    Registrering på vores hjemmeside: De personoplysninger, du har angivet til registrering af dig på vores hjemmeside, skal bevares i hele den tid, du er registreret på hjemmesiden. Hvis du er inaktiv i 24 måneder, bliver din konto slettet.

    ·    Faktureringsdata skal gemmes i en periode, der er tilstrækkelig lang til at sikre aftalens korrekte gennemførelse og under alle omstændigheder i 5 år efter de afsluttede regnskabsår til formål i forbindelse med administrative og skattemæssige forpligtelser.

    ·    De data, der er indsamlet ifm. din deltagelse i præmiekonkurrencer og lodtrækninger, skal gemmes i hele konkurrencens eller lodtrækningens løbetid og i en periode, der er tilstrækkelig til at sikre den korrekt udførelse heraf. Ovennævnte skal ikke gribe ind i den tid, der er nødvendig for at opfylde de administrative og skattemæssige forpligtelser, i hvilken forbindelse lagringsperioden for data er fastsat ved lov.

    ·    Data indsamlet til profilering og med henblik på at sende salgsfremmende og reklamemateriale, skal lagres i en periode på henholdsvis højst 12 og 24 måneder eller en anden tidsperiode som angivet af tilsynsmyndighederne.

 

8. BØRNS PERSONOPLYSNINGER 

Lavazza har normalt ingen intension om at indsamle børns personoplysninger eller kommunikere med dem bevidst. Af denne grund opfordrer vi forældre til omhyggeligt at overvåge deres børns online aktiviteter, til en alder på op til 16 år.

Men hvis vi skulle være i kontakt med en mindreårig, vil vi træffe alle mulige foranstaltninger for at tilbyde deres forældre eller værge mulighed for at give deres samtykke, før vi bruger mindreåriges personoplysninger, undtagen hvor vi giver et svar på et spørgsmål, der er stillet til os, eller besvarer en anmodning.

 

9. DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER 

Du kan til enhver tid i forhold til den dataansvarlige udøve de rettigheder, der er fastsat i artikel 15 og følgende i Forordningen, herunder:

    a) Retten til at opnå bekræftelse på eksistensen af ​​personoplysninger, der vedrører dig, herunder når de endnu ikke er registreret, og opnå meddelelsen herom i forståelig form.

    b) Retten til når som helst at tilbagekalde dit samtykke med hensyn til formålet med behandlingen.

    c) Retten til at få adgang til og korrigere, slette, begrænse behandlingen og overførslen af ​​personoplysninger,

    d) Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen, når som helst du ønsker det.

    e) Ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed, når du mener, at behandlingen af ​​dine personoplysninger er i strid med de gældende love og forordninger.

 

10. METODER TIL UDØVELSE AF DINE RETTIGHEDER 

Hvis du ønsker at udøve ovenstående rettigheder eller ønsker at modtage yderligere oplysninger om behandlingen af ​​dine persondata, kan du skrive til følgende e-mail-adresse: PrivacyDPO@lavazza.com eller adressen for vores hovedkontor, dvs. Via Bologna 32, 10152, Torino (TO), Italien.