alt alt

Få mere at vide

Kapsler med
nul CO2-aftryk

FAQ Lavazza A Modo Mio

Er der bindende juridiske regler forbundet med dette valg?

Vores tilgang til CO₂-neutralitet er en helt frivillig handling. Denne vej frem er på linje med Lavazza Groups engagement i at opfylde FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, i særdeleshed med hensyn til at opnå Verdensmål 12 (ansvarligt forbrug og produktion) og Verdensmål 13 (klimaindsats).

Hvad betyder CO₂-neutralitet for Lavazza?

Vores tilgang til kulstofneutralitet begynder med reducering af udledninger i hele Lavazzas værdikæde. Da vi godt ved, at alle CO₂-udledninger ikke reduceres på én gang, benytter Lavazza derfor kompensation på resterende udledninger. I 2020 begyndte vi vores rejse med at udligne alle Scope 1 og Scope 2 udleninger fra Lavazza Group. Det optimale mål er at opnå fuldstændig CO₂-neutralitet ved at udligne alle indirekte udligninger, dvs. alle emissioner, som bliver skabt i hele værdikæden fra dyrkning af grøn kaffe, emballering, distribution af det endelige produkt, anvendelse og endelig bortskaffelse af produkter.

På produktniveau bliver Lavazza A Modo Mio-kapslerne CO₂-neutrale. Dette betyder, at vi udligner alle vores årlige CO₂-udledninger relateret til de solgte mængder.

Hvordan fungerer CO₂-udligning?

Eftersom klimaforandringer er et globalt problem, kan den indvirkning, som et ton CO₂, der udledes et sted i verden, neutraliseres ved at reducere eller indfange et ton CO₂ et andet sted. Dette er princippet i CO₂-udligning (også kendt som CO₂-kompensation).

Denne CO₂-reduktion (eller binding) opnås gennem specifikke CO₂-projekter, ofte beliggende i udviklingslande.

Disse projekter genererer CO₂-kreditter, hvor én kredit = ét ton CO₂, som er blevet reduceret eller bundet. CO₂-besparelser foretages med internationalt anerkendte metodikker og kontrolleres regelmæssigt.

Udover CO₂-reduktion eller CO₂-binding, giver nogle af disse projekter også andre miljømæssige, sociale og økonomiske fordele såsom bevarelse af biodiversitet, arbejde, en øget dagsløn samt uddannelses- og helbredsmæssig støtte. Støtte til disse projekter er en måde, hvorpå levevilkårene kan forbedres for lokalsamfund på en bæredygtig måde, samtidig med at de kæmper med klimaforandringer, og dette bidrager til at opnå FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Hvorfor har Lavazza valgt kompensationsprojekter udenfor Europa?

De fleste udligningsprojekter, der findes i dag, er beliggende i udviklingslande. De social fordele, der er forbundet med disse projekter, har en bemærkelsesværdig positiv indflydelse på de lokalsamfund, som er beliggende der, hvor projektet implementeres.

Hvad er målet med Lavazzas CO₂-neutralitetsprogram? Hvilke faser er omfattet? Hvad omfatter CO₂-neutralitet?

Disse kapslers neutralitet omfatter udligning af udledninger gennem hele produktets livscyklus, fra dyrkning af kaffe til end-of-life, gennem alle stadier af produktion, transport og bortskaffelse.

Dette omfatter indsamling af råmaterialer, produktfremstilling, emballeringsfasen, transport før og efter samt afslutningsvist bortskaffelsesfasen.

Er alle Lavazzas engangsprodukter CO₂-neutrale?

De nye CO₂-neutrale kapsler A Modo Mio er en relevant milepæl i ”Roadmap to Zero”-planen, som sigter mod at reducere og kompensere for indirekte udledninger fra Lavazzas aktiviteter i alle forudgående og efterfølgende led af forsyningskæden (grøn kaffe, pakning, transport, bortskaffelse). Desuden har Lavazza reduceret og udlignet sine udledninger på virksomhedsniveau (produktionsfabrikker, kommercielle kontorer, kontorer) for direkte udledninger siden 2020. Neutraliseringen af indirekte udledninger sker gradvist og vil blive opnået gennem progressive årlige kvoter repræsenteret af produkter og brands.

Hvordan implementeres Lavazzas strategi om CO₂-neutralitet? Hvorfor er Lavazzas kapsler CO₂-neutrale?

De nye CO₂-neutrale A Modo Mio-kapsler er et vigtigt trin for Lavazza Group, der sigter mod at gøre alle gruppens virksomheder og produkter CO₂-neutrale, som krævet i Lavazza Group Roadmap to Zero. Denne vej frem er på linje med Lavazza Groups engagement i at opfylde FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, i særdeleshed med hensyn til at opnå Verdensmål 12 (ansvarligt forbrug og produktion) og Verdensmål 13 (klimaindsats).

Kompensationsprojekter sigter især mod at reducere eller CO₂-udledninger. Hvert ton reduceret eller tilbageholdt CO₂ genererer én CO₂-kredit.

Effektive reduktioner (eller tilbageholdelser) af udledninger måles nøjagtigt med strenge beregningsmetodikker og verificeres af tredjeparter. Efter denne verifikationsproces udstedes CO₂-kreditter på markedet og gøres tilgængelige i et internationalt elektronisk CO₂-register. B28 Alle aktiviteter spores herefter og er offentligt tilgængelige. Kreditterne bliver hævet, når de er blevet brugt til klaringsformål, for at undgå at de bliver optalt dobbelt. Projekterne Kariba Forest Protection og Guanarè Forest Restoration, som støttes af Lavazza, er certificerede af internationalt anerkendte standarder (VCS og CCB) for at sikre projektets høje kvalitet og robusthed. Derudover sørger vores klimapartner South Pole, som er ansvarlig for alle CO₂-udlignende transaktioner, for at respektere best practice for udligningen fra projektudvælgelse til kreditternes udløb på vegne af Lavazza.

Hvor genereres en CO₂-kredit? Hvordan valideres den?

Alle kompensationsprojekter sigter mod at reducere eller CO₂-udledninger. Hvert ton reduceret eller tilbageholdt CO₂ genererer én CO₂-kredit. De effektive reduktioner (eller tilbageholdelser) af udledninger måles nøjagtigt med strenge beregningsmetodikker og verificeres af tredjeparter, der er godkendt af FN. Efter denne verifikationsproces udstedes CO₂-kreditter på markedet og gøres tilgængelige i et internationalt elektronisk CO₂-register. Alle klaringaktiviteter spores herefter og er offentligt tilgængelige. Kreditterne bliver hævet, når de er blevet brugt til klaringsformål, for at undgå at de bliver optalt dobbelt. Projekterne Kariba Forest Protection og Guanarè Forest Restoration, som støttes af Lavazza, er certificerede af internationalt anerkendte standarder (VCS og CCB) for at sikre projektets høje kvalitet og robusthed. Derudover sørger vores klimapartner South Pole, som er ansvarlig for alle CO₂-udlignende transaktioner, for at respektere best practice for udligningen fra projektudvælgelse til kreditternes udløb på vegne af Lavazza.

FAQ Lavazza-kapsler, der er Kompatible med Nespresso* Original-maskiner

Hvor genereres en CO₂-kredit? Hvordan valideres den?

Alle kompensationsprojekter sigter mod at reducere eller CO₂-udledninger. Hvert ton reduceret eller tilbageholdt CO₂ genererer én CO₂-kredit. De effektive reduktioner (eller tilbageholdelser) af udledninger måles nøjagtigt med strenge beregningsmetodikker og verificeres af tredjeparter, der er godkendt af FN. Efter denne verifikationsproces udstedes CO₂-kreditter på markedet og gøres tilgængelige i et internationalt elektronisk CO₂-register. Alle klaringaktiviteter spores herefter og er offentligt tilgængelige. Kreditterne bliver hævet, når de er blevet brugt til klaringsformål, for at undgå at de bliver optalt dobbelt. Projektet Madre De Dios Amazon Forest, som støttes af Lavazza, er certificeret af internationalt anerkendte standarder (VCS og CCB) for at sikre projektets høje kvalitet og robusthed. Desuden er vores klimapartner Ecoact involveret i dette projekt, hvilket sikrer overholdelse af bedste praksis inden for kompensation, fra projektudvælgelse til hævning af kreditter på Lavazzas vegne.

Hvordan fungerer CO₂-udligning?

Eftersom klimaforandringer er et globalt problem, kan den indvirkning, som et ton CO₂, der udledes et sted i verden, neutraliseres ved at reducere eller indfange et ton CO₂ et andet sted. Dette er princippet i CO₂-udligning (også kendt som CO₂-kompensation).

Denne CO₂-reduktion (eller binding) opnås gennem specifikke CO₂-projekter, ofte beliggende i udviklingslande.

Disse projekter genererer CO₂-kreditter, hvor én kredit = ét ton CO₂, som er blevet reduceret eller bundet. CO₂-besparelser foretages med internationalt anerkendte metodikker og kontrolleres regelmæssigt.

Udover CO₂-reduktion og -binding, har nogle af disse projekter også andre miljømæssige, sociale og økonomiske fordele såsom bevarelse af biodiversitet, arbejde, en øget dagsløn samt uddannelses- og helbredsmæssig støtte. Støtte til disse projekter er en måde, hvorpå levevilkårene kan forbedres for lokalsamfund på en bæredygtig måde, samtidig med at de kæmper med klimaforandringer, og dette bidrager til at opnå FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

*Lavazza er ikke tilknyttet, støttet af eller sponsoreret af Nespresso

Hvorfor har Lavazza valgt kompensationsprojekter udenfor Europa?

De fleste udligningsprojekter, der findes i dag, er beliggende i udviklingslande. De social fordele, der er forbundet med disse projekter, har en bemærkelsesværdig positiv indflydelse på de lokalsamfund, som er beliggende der, hvor projektet implementeres.

Hvordan implementeres Lavazzas strategi om CO₂-neutralitet? Hvorfor er Lavazzas kapsler CO₂-neutrale?

Med lanceringen af aluminiumskapslerne, tilbyder Lavazza alle sine berømte brands (Qualità Oro, Qualità Rossa, ¡Tierra!, Crema e Gusto og Dek) og erklærer at dette produktsortiment er CO₂-neutralt.

Denne vej frem er på linje med Lavazza Groups engagement i at opfylde FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, i særdeleshed med hensyn til at opnå Verdensmål 12 (ansvarligt forbrug og produktion) og Verdensmål 13 (klimaindsats).

Kompensationsprojekter sigter især mod at reducere eller CO₂-udledninger. Hvert ton reduceret eller tilbageholdt CO₂ genererer én CO₂-kredit. Effektive reduktioner (eller tilbageholdelser) af udledninger måles nøjagtigt med strenge beregningsmetodikker og verificeres af tredjeparter. Efter denne verifikationsproces udstedes CO₂-kreditter på markedet og gøres tilgængelige i internationale elektroniske CO₂-registre. B28 Alle aktiviteter spores herefter og er offentligt tilgængelige. Kreditterne bliver hævet, når de er blevet brugt til klaringsformål, for at undgå at de bliver optalt dobbelt. Projektet Madre De Dios Amazon Forest, som støttes af Lavazza, er certificeret af internationalt anerkendte standarder (VCS og CCB) for at sikre projektets høje kvalitet og robusthed. Desuden er vores klimapartner Ecoact involveret i dette projekt, hvilket sikrer overholdelse af bedste praksis inden for kompensation, fra projektudvælgelse til hævning af kreditter på Lavazzas vegne.

Er der bindende juridiske regler forbundet med dette valg?

Vores tilgang til CO₂-neutralitet er en helt frivillig handling. Denne vej frem er på linje med Lavazza Groups engagement i at opfylde FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, i særdeleshed med hensyn til at opnå Verdensmål 12 (ansvarligt forbrug og produktion) og Verdensmål 13 (klimaindsats).

Er alle Lavazzas engangsprodukter CO₂-neutrale?

Dette er et af virksomhedens første CO₂-neutrale produkter. Produktets CO₂-neutralitet omfatter hele forsyningskæden og produktets livscyklus fra dyrkning af kaffe til end-of-life gennem alle produktionsstadier, transport og bortskaffelse.

Dette er den første milepæl, som sigter mod at reducere og kompensere for de indirekte udledninger i hele forsyningskæden, forudgående og efterfølgende aktiviteter under Lavazzas direkte kontrol.

Desuden har Lavazza reduceret og udlignet sine udledninger på virksomhedsniveau (produktionsfabrikker, kommercielle kontorer, kontorer) for direkte udledninger siden 2020. Neutraliseringen af indirekte udledninger sker gradvist og vil blive opnået gennem progressive årlige kvoter repræsenteret af produkter og brands.

Hvad vil det sige at være CO₂-neutral?

Vores vej til CO₂-neutralitet begynder med reducering af udledningerne. Da vi godt ved, at alle CO₂-udledninger ikke reduceres på én gang, benytter Lavazza derfor kompensation på resterende udledninger. I 2020 begyndte vi vores rejse med at udligne alle Scope 1 og Scope 2 udleninger fra Lavazza Group. Det optimale mål er at opnå fuldstændig CO₂-neutralitet ved at udligne alle indirekte udligninger, dvs. alle emissioner, som bliver skabt i hele værdikæden fra dyrkning af grøn kaffe, emballering, distribution af det endelige produkt, anvendelse og endelig bortskaffelse af produkter.

På produktniveau er de nye aluminiumskapsler fra Lavazza, som er kompatible med Nespresso Original*-maskiner, et af Lavazzas første CO₂-neutrale produkter: Dette betyder at vi udligner alle vores årlige CO₂-udledninger sammenlignet med de mængder, der produceres og sendes på markedet.

*Bemærk: Lavazza er ikke tilknyttet, støttet eller sponsoreret af Nespresso

Hvorfor valgte Lavazza denne retning i forbindelse med bæredygtighed?

I 125 år har Lavazzas tilgang til forretning været baseret på synergien mellem værdisystemet og økonomisk stabilitet, bevist af det store engagement i bæredygtighed. Med tiden er denne synergi blevet en strategisk vej for produkt- og procesinnovation og indvirkningsreduktion, der sigter mod en konstant forbedring af integreret bæredygtighed på linje med Lavazza Groups engagement i at opfylde FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, i særdeleshed Verdensmål 12 (ansvarligt forbrug og produktion) og Verdensmål 13 (klimaindsats).

For nyligt besluttede vi os for, at accelerere dette på grund af forværringen af den nødsituation, som klimaet står i, der påvirker alle, herunder virksomheder: De seneste undersøgelser viser, hvordan dette fænomen kan blive irreversibelt. Vi bør også tage med i vores overvejelser, at kaffe er et landbrugsprodukt, som vokser i nogle af planetens mest risikofyldte områder, når det handler om indvirkningen af klimaforandringer, hvilket skaber ubalancer med vigtige og direkte konsekvenser for kaffeproducenter og deres familier samt for kaffeproduktion og -kvalitet og produktivitet relateret til kaffe.

Hvad er målet med Lavazzas CO₂-neutralitetsprogram? Hvilke faser er omfattet? Hvad omfatter CO₂-neutralitet?

Disse kapslers neutralitet omfatter udligning af udledninger gennem hele produktets livscyklus, fra dyrkning af kaffe til end-of-life, gennem alle stadier af produktion, transport og bortskaffelse.

Dette omfatter indsamling af råmaterialer, produktfremstilling, emballeringsfasen, transport før og efter samt afslutningsvist bortskaffelsesfasen.

*Bemærk: Lavazza er ikke tilknyttet, støttet eller sponsoreret af Nespresso